top of page

PREGÀRIES D'OFERIMENT

Matí

Pregària d'Oferiment

Pare bo, sé que ets amb mi.

Sóc aquí en aquest nou dia.

Posa, una vegada més, el meu cor

al costat del Cor del teu Fill Jesús,

que s'entrega per mi 

i que ve a mi a l'Eucaristia.

Que el teu Esperit Sant

em faci el seu amic i el seu apòstol,

disponible a la seva

missió de compassió.

Poso a les teves mans

les meves alegries i esperances,

els meus treballs i sofriments,

tot el que sóc i tinc, en comunió

amb els meus germans i germanes

d'aquesta xarxa mundial d'oració.

Amb Maria, t'ofereixo la meva jornada

per la missió de l'Església 

i per les intencions d'oració del Papa

i del meu Bisbe per a aquest mes.

Amén.

Preneu, Senyor,

i rebeu

Preneu, Senyor, i rebeu

tota la meva llibertat,

la memòria,

l’enteniment

i tota la voluntat. 

Tot el que sóc i posseeixo,

Vós m’ho heu donat,

a Vós, Senyor, ho torno,

tot és vostre,

disposeu-ne segons la vostra voluntat.

Doneu-me el vostre amor i gràcia, perquè això em basta.

Pregària d'oferiment

Déu i Pare nostre,

t'ofereixo tota la meva jornada,

les meves oracions,

pensaments, afectes i desitjos, paraules, obres,

alegries i sofriments

en unió amb el Cor

del vostre Fill Jesucrist

que continua oferint-se a Tu

en l'Eucaristia

per a la salvació del món.

Que l'Esperit Sant,

que va guiar a Jesús,

sigui el meu guia

i la meva força en aquest dia

perquè pugui ser

testimoni del teu amor.

Amb Maria, la mare del Senyor

i de l'Església, demano especialment per les intencions del Papa

i dels nostres bisbes per aquest mes.

Pregària d'oferiment

Veniu, Esperit Sant, 

inflameu els nostres cors

en les ànsies redemptores 

del Cor de Crist,

per tal que oferim de veritat

les nostres persones i obres 

en unió amb Ell

per a la redempció del món. 

Senyor meu i Déu meu Jesucrist,

per mitjà del Cor Immaculat de Maria 

em consagro al vostre Cor

i m’ofereixo amb Vós al Pare

en el Sant Sacrifici de l'altar, 

amb la meva oració i el meu treball, sofriments i alegries d'avui, 

en reparació pels nostres pecats

i perquè vingui a nosaltres

el vostre Regne. 

Us demanem en especial:

pel Sant Pare i les seves intencions, 

pel nostre bisbe i les seves intencions, pel nostre rector i les seves intencions. 

Amén.

bottom of page