top of page

Què és la Xarxa Mundial d'Oració del Papa?

La Xarxa Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració) és una Obra Pontifícia, un servei eclesial de la Santa Seu confiat a la Companyia de Jesús.


Té com a missió movilitzar els cristians mitjançant la pregària i l'acció, davant els desafiament de la humanitat i de la missió de l'Església.
Aquests desafiaments es presenten en forma d'Intencions de pregària confiats pel Sant Pare a tota l'Església. 

És present a 89 països del món, amb més de 22 milions de catòlics, i la seva branca juvenil (el Moviment Eucarístic Juvenil) és present a 56 països (1,6 milions) 

- MISSIÓ I VISIÓ -

Té com a finalitat ajudar els cristians a unir-se en la seva vida quotidiana, a la missió de Crist.
Per tal d'aconseguir aquesta disposició, que condueix a una missió de compassió envers el món, la Xarxa Mundial d'Oració del Papa proposa un recorregut espiritual anomenat "Camí del cor".


Aquesta disponibilitat al servei de la missió es concreta cada matí en una pregària d'oferiment.


La Xarxa Mundial d'Oració del Papa té com a fonament l'espiritualitat del Cor de Jesús, una espiritualitat per a la missió.

Més de 175 anys movilitzant els cristians, mitjançant la pregària i l'acció,
davant els desafiaments de la humanitat i de la missió de l'Església. 
bottom of page