Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil
Adoradoras Presenciales 
del Santísimo Sacramento

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

Pas 8: Una missió de compassió

Déu, el Pare de Jesús, i Pare nostre, vol fer present la seva compassió en el món en nosaltres i a través de nosaltres, els seus deixebles. Som convidats a fer nostra la seva mirada sobe la humanitat i a actuar amb els sentiments del Cor de Jesús. Som enviats amb Ell, de formes diverses, a les perifèries de l'existència humana, allà on els homes i dones pateixen la injustícia, per constribuir a sostenir i guarir als qui tenen el cor trencat. Fins i tot sentint-nos limitats per la malaltia o restringits físicament, fins i tot quan ens sentim incapaços de canviar les estructures injustes de la nostra soceietat, participem d'aquesta missió fent nostra la mirada compassiva de Déu envers tots els nostres germans i germanes. Donat que nosaltres mateixos hem estat beneficiats de la compassió de Déu, podem donar-la als altres. És la nostra resposta al seu Amor per nosaltres (reparació). Anem més enllà de les fronteres visibles de l'Església, doncs allà on hi ha compassió, allí hi ha l'Esperit de Déu. Ens unim espiritualment a tots els que, en diferents cultures o tradicions religioses, són dòcils a aquest Esperit i es movilitzen per alleujar el patiment dels més dèbils.