Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil
Adoradoras Presenciales 
del Santísimo Sacramento

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

Pas 6: Habitats per Crist

En l'excés del seu Amor per nosaltres, Déu desitja habitar en els nostres cors. és la sorprenent promesa  que Crist va fer als seus amics abans de morir. Déu vol establir el seu estatge en cadascú de nosaltres. Sant pau en dóna testimoni en dir que ja no és ell que viu, sinó crist que viu en ell. és l'horitzó definitiu vers elq ual l'Esperit desitja portar al cristià. És la identificació total amb Crist en cos, ànima i esperit. És el que desitgem i demanem cada dia, amb cor del pobre, tenient present que assolir-ho no serà mai fruit dels nostres esforços. 

Creiem que aquesta identificació amb Crist ens és donada de forma privilegiada a l'Eucaristia. Ell mateix ve a nosaltres en el seu Cos i en la seva Sang i ens modela interiorment segons el seu Cor, a fi de ser i actuar com Ell.

"Aquell dia, coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres" (Jn 14, 20)

"Qui m'estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell" (Jn 14, 23)

"Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor" (Jn 15, 4.9)

"Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi" (Gal 2, 20)

"¿No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres?" (1Cor 3, 16)

"Si manteniu allò que heu sentit des del principi, també vosaltres us mantindreu tant en el Fill com en el Pare" (1Jn 2, 24)

"Que, per la fe, faci habitar el Crist en els vostres cors" (Ef 3, 17)

"Reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som transformats a la seva mateixa imatge" (2Cor 3, 18)