Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil
Adoradoras Presenciales 
del Santísimo Sacramento

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

Pas 4: 
El Pare envia el seu Fill per salvar

El Pare no ens ha abandonat enmig d'aquest món descoratjat. Ens parlà del seu amor moltes vegades i de molt diverses formes pels profetes, i ara, en aquesta etapa final, ho ha fet pel seu Fill fet home, Jesús, el Crist (Cf Hb 1, 11). En Ell, el Pare ha unit la nostra història a la seva per restaurar la creació i guarir la nostra humanitat ferida. En Ell, que va donar la seva vida per nosaltres a la creu i a qui el Pare ressuscità d'entre els morts, ens ha perdonat el nostre pecat. En Ell, l'amor ardent de Déu surt al nostre encontre, determinat a salvar-nos. Amb ell aprenem a reconèixer l'Esperit de Déu actuant en el nostre món, fent brollar quelcom nou, fins i tot enmig de patiments i dificultats.

Faré una nova gesta, que ja comença a despuntar. No us n'adoneu?" (Is 43, 19)

"He vist l'opressió del meu poble a Egipte (...) per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis" (Ex 3, 7-8)

"Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar agafant-lo pels braços (...) Jo els atreia cap a mi amb llaços d'afecte i amor" (Os 11, 3-4)

"Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en compte els seus pecats" (2Cor 5, 19)

"L'Esperit ve a ajudar la nostra feblesa" (Rm 8, 26)

"Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic" (Jn 3, 16)

"El Fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut" (Lc 19, 10)