Apostolat de l'Oració

Text del Papa sobre la intenció
Actituds per viure la intenció del mes
Pregar amb la intenció del mes
Revista Click to Pray
Cartell amb la intenció del Papa
Newsletter
Adoració per a aquest mes
Reflexió sobre la intenció del Papa
Material per a la reunió de grups
Pregària comunitària
Desafiament del mes

UN ESTIL DE VIDA ECOSOSTENIBLE

LA INTENCIÓ DE FRANCESC PEL MES DE SETEMBRE